Komornik Sądowy Grażyna Gola

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia Grażyna Gola
ul. Cystersów 14/21, 31-553 Kraków

KontaktSpłać zadłużenie

Komornik Sądowy Grażyna Gola

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie Śródmieściu

ul. Cystersów 14/21
31-553 Kraków

Tel: 12 – 414-38-19
E-mail: krakow1@komornik.pl

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00
Przyjęcia stron: wtorki 9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

Informacje

Dura lex, sed lex - Twarde prawo, ale prawo

Jeżeli jesteś wierzycielem możesz tutaj uzyskać wiedzę o funkcjonowaniu kancelarii, dostępnych systemach informatycznych oraz pobrać wnioski niezbędne do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Natomiast w zakładce „dłużnik” znajdują się informacje o rachunku bankowym na który należy dokonywać wpłat oraz o wyznaczonym dniu przyjęć interesantów.

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Masz pytania ?

Skontaktuj się telefonicznie 012 414-38-19 lub drogą elektroniczną krakow1@komornik.pl

Komornik Sądowy posiada dostęp do:

W realizacji swoich ustawowych zadań kancelaria kieruje zapytania bądź korzysta z takich systemów jak min.:

Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej. Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej http://www.e-sad.gov.pl w zakładce Informacje „o portalu” złożenie wniosku do komornika

Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

Jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.